ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ

 • Објавили смо књигу Нортропа Фраја Моћ речи која представља наставак његовог рада започетог у великом коду. Као и студије о Библији ауторке Оливере Радуловић: Библија у настави, Библија у књижевности и Библија у култури.
Прикажи као

Showing all 4 results

Страна
1
/ 1
 • Нортроп Фрај │ Моћ речи

  2,500.00 рсд
  У књизи Моћ речи можемо да очекујемо наставак Фрајевог изузетног истраживачког рада у Великом коду , у којем се , и надаље , бави јединственом архетипском структуром ( Свето писмо ) у којој су смештене све књижевне матрице – од Дантеове архитектонике до Раблеове дезинтеграције.
 • Оливера Радуловић │Библија у настави књижевности

  1,250.00 рсд
  Библија у настави књижевности је последњи део тротомног издања ауторке Оливере Радуловић.
 • Оливера Радуловић │Библија у српској књижевности

  1,250.00 рсд
  Рукопис Оливере Радуловић Библија у српској књижевности представља драгоцену синтезу једног од најзначајнијх токова њеног укупног научног истраживачког рада. У четрнаест поглавља (од уводног „Библија у српској књижевности“ до закључког „Ћопићев осмех кроз сузе“) ауторка испитује и осветљава сложени цитатни дијалог савремене српске књижевности са Библијом, као непресушним извором цитата, тема, мотива, ликова и питања укупне јудеохришћанске цивилизације, али и шире. Полазећи од дела најзначајнијих српских прозаиста, Оливера Радуловић разматра ставралачке рефлексе и импулсе Књиге проповедникове, јеванђеља, и најопштије „илуминације Библијом“.
 • Оливера Радуловић │Библија у српској култури и традицији

  1,250.00 рсд
  Као методичарка изузетног угледа, Оливера Радуловић подстицајно делује не само својим наставним радом и као ангажован и савестан ментор већ, пре свега, примером који дају њени научни радови и сталним трагањем за продубљенијим аналитичким увидима у значења и везе унутар српске књижевности, али и у општем књижевном и културном контексту.